Odiseja 1 pjevanje online dating

Ona ima ogromno značenje za pručavanje tog perioda razvitka društva, njegova načina života i mišljenja.

U Odiseji je vrlo vjerojatno odražena ta faza društvenog razvitka u svim odnosima.

Na ovo pitanje ne može se pouzdano odgovoriti jer o Homerunemamo iz starine vjerodostojnihvjesti.

Njega učeni ljudi smatrajune samo najvećim starogrčkim pjesnikom, već i začetnikom europske književnosti,jer su djelakoja su se sačuvala pod njegovim imenom najstarija od svih u europskoj književnosti.

On je svoju ličnost podrediosvom umjetničkom cilju.

Nije ovo usamljen slučaj u svjetskoj književnosti da je pjesnik nekog velikogknjiževnog dijela ostao nepoznat.

Upravo je zbog toga mašta čitalaca stvarala o Homeru različite konbinacije.

To je uzrokda se nemože sa sigurnošću tvrditi gdje se Homer rodio i kada, a nito je li uopće postojao pjesniks tim imenom.

Mnogi su gradovi polagali pravo na to da budu Homerovadomovina. e., moglo bi se zaključitidaje Homer starosti tih događaja ili nešto mlađi od njih.

Sedam se gradova takmida su rodno mjesto Homera: Smirna, Rod, Kolofon, Salamina, Hij, Arg i Atena. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je pjevao do kraja života.

Po nekim podacima iz Odiseje, kojima se dodiruju neki događaji i političke i trgovačke povijesti, a koji sežu u 7. Po onome što predajakaže mogli bismo Homera usporediti s našim narodnim pjevačima koji su išli od mjesta do mjesta, pjevali pjesme o junacima i tako zasluživali za svojkruh.

Iz Odiseje bi se moglo zaključiti da je njen pjesnik pripadaoaristrokraciji, jer je prožet njezinim duhom i pogledima.[/raw] Bilješke o djelu: [raw]Glavini lik ovog djela je Odisej.

Njegovadomišljatost i realističan duh vide se u Polifemovoj pećini.