online dating advice for men Inpost konsultantka online dating

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

inpost konsultantka online dating-1inpost konsultantka online dating-28inpost konsultantka online dating-63

ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka lub audiobooka mp3. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Difin S. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies (tzw. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego e-booka lub audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej pliku. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.pobrany e-book lub audiobook nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)pobrany e-book lub audiobook nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book lub audiobook.Cel i sposób zarządzania tymi plikami opisany jest w "Polityce cookies". Pobranie e-booka lub audiobooka mp3 może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w pkt. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta. albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych; Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem e-maila. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep; Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym); Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym; PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF; EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków; DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. poz.121 z zm.); Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. A., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep; Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 827) E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. 1422 z zm.).b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: DB PBC SA O/Warszawa, nr 21 1910 1048 2262 0348 2317 0001 c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, Master Card Electronic, d) e Przelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, m Transfer, Multi Transfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z i PKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, Pay Way Toyota Bank, Meritum Bank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Difin S. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.